O nas

Krótka historia...

W wyniku inicjatywy inwalidzkich spółdzielni pracy na początku lat 60. ubiegłego wieku w Łodzi powstał Międzyspółdzielniany Ośrodek Kultury Fizycznej, którego zadaniem było organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek funkcjonował w oparciu o wpłaty poszczególnych spółdzielni Inwalidów z terenu Łodzi. W wyniku rozwoju sportowego zawodników Ośrodka postanowiono przystąpić do rywalizacji sportowej na terenie całego kraju. W tym celu Ośrodek zgłosił swój akces do Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” w Warszawie, który był organizatorem rozgrywek sportowych zespołów i zawodników niepełnosprawnych. Od tej chwili nazwa Ośrodka została przekształcona  M.O.K.F.I „START” ŁÓDŹ.
Czas, w którym sportem niepełnosprawnych w Łodzi zawiadywał M.K.F.I. „START”, a potem w wyniku zmian organizacyjnych Wojewódzki Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” Łódź, był okresem największego rozwoju sportu niepełnosprawnych w Łodzi. Klub organizował zajęcia sportowo-rekreacyjne w szeregu dyscyplin sportowych takich jak: pływanie, łucznictwo, siatkówka, koszykówka na wózkach czy tenis stołowy. Przez wiele lat zawodnicy „START” Łódź stanowili siłę, która odnosiła sukcesy zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Pod koniec lat 90. w wyniku zmian prawnych i ekonomicznych nastąpił kres centralistycznego zarządzania sportem niepełnosprawnych. Z Wojewódzkiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” Łódź zaczęły odchodzić grupy zawodnicze, które powoływały stowarzyszenia sportowe gromadzące zawodników określonej grupy niepełnosprawności takich jak głuchoniemi czy niewidomi. Potem wobec narastających kłopotów związanych z finansowaniem działalności także poszczególne dyscypliny, których uczestnicy uważali, że lepiej sobie poradzą, powołując do życia nowe byty organizacyjne. Nastąpił także odwrót osób niepełnosprawnych od sportu w wyniku zaniechania dotowania sal, transportu, wyjazdów na zawody, zakupu sprzętu itp. Wszystko, co w latach poprzednich było z takim mozołem budowane, nie wytrzymało zderzenia z gospodarką rynkową,

W 2004 roku nastąpiła likwidacja Wojewódzkiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” Łódź i w jego miejsce z dniem 04.07.2004 r. zostało powołane Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „START” w Łodzi, którego zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych. Obecnie w klubie działają trzy sekcje sportowe tj. siatkówka na siedząco i siatkówka plażowa, tenis stołowy, oraz pływanie.